ประโยชน์ในการใช้งานของกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์และข้อดีข้อเสียที่ควรรู้

การใช้งานระบบโซล่าเซลล์ในปัจจุบัน ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการนำระบบโซล่าเซลล์มาติดตั้งและใช้งานตามบ้านเรือน แตกต่างจากในอดีตที่นิยมใช้แต่ในเฉพาะโรงงานใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ของทุกคนมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีราคาถูกลง ทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุด คือทุกคนมีสิทธิขายไฟฟ้าคืนได้ด้วย เรียกได้ว่าได้ทั้งไฟฟ้าฟรีมาใช้ แถมยังจ่ายค่าไฟฟ้าลดลง มีแต่ได้กับได้กันเลยทีเดียว ซึ่งตัวช่วยสำหรับระบบการทำงานแบบนี้ก็คือ กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์

กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ คืออะไร?

กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ หรือออนกริด อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ ที่มีหน้าที่ตรวจจับไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟบ้าน เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถนำกระแสไฟฟ้าไปใช้งานได้ ซึ่งหลักการทำงานของกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์จะแตกต่างจากระบบโซล่าเซลล์ทั่วไป เนื่องจากระบบจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น ถ้าไฟฟ้าดับ กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้นั่นเอง

ข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ที่ควรรู้

ในส่วนของข้อดีและข้อเสียของ กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ ที่ทุกคนควรรู้นั้น มีหลายข้อเลยทีเดียว ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

ข้อดีของกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์

1. เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและนำไฟฟ้าไฟใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากว่าระบบอื่น เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้น หากใช้งานไม่หมด กระแสไฟฟ้าจะถูกดึงกลับ ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนย้อน นั่นเท่ากับว่าเราได้ขายไฟฟ้าทางอ้อม ซึ่งผลดีที่ตามมาคือเราจ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลง

  1. ระบบทำงานง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกต่อการใช้งานและสามารถต่อเข้ากับบ้านหรือสถานที่ที่มีการใช้งานไฟฟ้าระบบปกติได้ทันที

ข้อเสียของกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ ได้แก่

  1. ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลากกลางคืน เมื่อแสงอาทิตย์หมด ระบบจะค่อยๆ หยุดและปิดการทำงานไป
  2. แม้เป็นเวลากลางวัน หากไฟฟ้าดับ ระบบก็จะหยุดทำงานเช่นกัน
  3. กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษและติดตั้งให้ถูกวิธี

และทั้งหมดนี้คือประโยชน์ในการใช้งานของกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์หรือออนกริด อินเวอร์เตอร์ รวมถึงข้อดีข้อเสียที่เราควรรู้ เพราะการให้ความสำคัญและศึกษาระบบการทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นด้วย