ทัวร์จอร์แดนพาชมสถานที่น่าเที่ยวที่อควาบา

jordan-018

ทัวร์จอร์แดน พาคุณๆไปชมความสวยงามและอลังการ ณ เมืองอควาบา อย่างแน่นอน ไปเที่ยวทัวร์จอร์แดน ทั้งที่มีหรือเปล่าจะน่าจะส่งผลให้ท่านๆผิดหวัง วันนี้ขอพาไปชมน้ำจิ้มจุดไฮไลท์ในเมืองอควาบากันซะก่อน
•    วิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะอาจจะถูกทำขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมันพระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามา ปกครองประเทศชาติจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องสร้างงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE),ที่ตั้งอยู่บนภูเขามี ทำเลที่สวยงามหลายๆที่สุดในกรุงอัมมานพร้อมทั้งมีทหารเฝ้ารอเฝ้าดูแลรับใช้ตรวจตราอย่างเข้มงวด
•    น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) ทำในราวปี ค.ศ. 191 เพื่อที่จะอุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งคือที่ยกย่อง ของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด พร้อมด้วยตกแต่งอีกด้วยเทพอื่นๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ
•    ปราสาทคารานา  สร้างขี้นเพื่อจะใช้คือที่อาศัยของกองคาราวานที่หยุดอาศัยระหว่างการเดินทางภายใน ประกอบด้วยห้องอาศัยอยู่ปริมาณ 61 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชั้น พร้อมด้วยคงมีคอกที่อยู่พักอาศัยของม้า พร้อมทั้งอูฐ
•    นครเจอราช (JERASH) หรือเปล่า “เมืองพันเสา”เป็นสมัยก่อน 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันสันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะอาจถูกสร้างใน ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาลเดิมทีในอดีตกาลเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ทำลายพร้อมกับถูกฝังกลบโดยทรายต่อจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี
•    ป้อมอาซรัก สร้างขึ้นไปโดยหินภูเขาไฟสีดำทั้งหลายในสมัยโรมันป้อมแห่งนี้ได้คือที่รู้จักของคนทั่วไป คือเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพของชาวอาหรับในสมัยนั้น นำโดยนายทหารชาวอังกฤษทีอี ลอเรนท์ หรือเปล่า ที่ชาวโลก รู้จักกันในชื่อของ ลอเรนท์ ออฟอาระเบียในการทำ ศึกสงครามโลกอาหรับ (THE ARABREVOLT ใน ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918)เป็นการต่อสู้ของชาวอาหรับที่ขัดขวางการเข้ามารุกรานแผ่นดินของชาวออตโตมัน
•    ทะเลเดดซี (Dead Sea)หรือไม่ ทะเลเสียชีวิต (อังกฤษ: Dead Sea; อาหรับ: البَحْر المَيّت‎, อัลบะฮฺรุ อัลมัยยิต,ฮีบรู: יָם הַ‏‏מֶ‏ּ‏לַ‏ח‎, ; ยัม ฮาเมลาห์ (ทะเลเกลือ)) คือทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากมาย อยู่ระหว่างเขตจอร์แดนพร้อมกับอิสราเอล ระดับน้ำอยู่ต่ำที่สุดในบรรดาทะเลทั้งหลาย กล่าวเป็นต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางลง ไปอีกประมาณ 400 เมตร ตอนเหนือคือของจอร์แดน ตอนใต้แบ่งเป็นของจอร์แดนพร้อมทั้งอิสราเอล แต่หลังสงครามอาหรับอิสราเอล กองทัพอิสราเอลยังยังครอบครอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกทั้งหลายอยู่ ทะเลเดดซีอยู่ระหว่างเทือกเขายูเดียที่ด้านเหนือ และที่ราบสูงทรานสจอร์แดนที่ด้านตะวันออก แม่น้ำจอร์แดนจะน่าจะไหลจากทางเหนือมายังทะเลเดดซีนี้ ซึ่งมีความยาว 80 กิโลเมตร และมีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร ส่วนอาณาเขตนั้น 1,020 ตารางกิโลเมตร แหลมอัลลิซาน (แปลว่า ลิ้น) แบ่งทะเลสาบด้านตะวันออกเป็นสองส่วน ตอนเหนือใหญ่กว่า ล้อมรอบพื้นที่ 3/4 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนความลึกนั้นประมาณ 400 เมตร แอ่งตอนเหนือนั้นเล็ก พร้อมทั้งตื้น (ลึกประมาณ 3 เมตร) ในสมัยที่บันทึกคัมภีร์ไบเบิล จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 8 บริเวณพื้นที่ตอนเหนือแค่นั้นที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ พร้อมกับอันดับน้ำต่ำกว่าในสมัยปัจจุบัน 35 เมตร ทะเลเดดซี (Dead Sea) คือทะเลที่อยู่ต่ำที่สุดในโลก พร้อมด้วยคือสถานที่ท่องเที่ยวนามดังของประเทศจอร์แดน เพราะมีความเค็มระดับสูง ส่งผลให้ทุกคนที่ลงไปในทะเลไม่มีวันจม จะจะลอยอยู่ตลอดเวลา